Teaching/Pedagogiska uppdrag

(Swedish text below)

Since the beginning of the millennium, I’m lecturing and giving workshops, typically for performing artists, on awareness in regards to identity and power.

I draw knowledge from the academic field of gender studies, from acting training and drama. The aim is to facilitate the creation of great art, that is relevant for people today, does not opress in it’s assumptions of humanity, or make certain experiences invisible.

The goal is to promote aware artistic choises, not to impose certain feminst ideas. Make informed chioces, with your body, space, costume, scene analysis, etc, knowing that the audience will interpret everything.

I taught at the four main acting programmes in Sweden, at univesities in Sweden, Norway, Turkey and Sri Lanka, at theatres in Sweden, Finland, Norway, Georgia and Turkey.

I’ve taught Clown for actors and acrobats, in Sweden, Norway, Kenya and Turkey.

***

Sagt om Pelle som pedagog:

Sofia Björkman, VD, FamiljenPangea (designbyrå): ”Workshopen med Pelle var både utbildande och inspirerande, väl avvägd med föreläsning, konkreta övningar och interaktion med gruppen. Den gav oss en gemensam kunskapsgrund, möjlighet att på djupet reflektera över våra egna värderingar och tillsammans fundera kring hur vi vill jobba framåt.”

”Jag vill tacka för fantastiska dagar. Du är så inspirerande och motiverande och jag finner inte ord.” Richard Kolnby, rörelselärare, Teaterhögskolan i Malmö.

”Jag fick med mig mycket bra saker. En djupare förståelse för hur man kan ta sig an texter, situationer och karaktärer. Vidare fick jag insikter som kommer hjälpa mig i kommunikationen med skådespelare.” Carl-Johan Karlsson, registudent, StDH.

”Jag och de andra studenterna törstar efter denna kunskap och hade önskat att du var en del av vår skola och utbildning. Alla vill lära sig mer om Genus och Makt och därför är det underligt att vi inte får mer praktisk och teoretisk kunskap i utbildningen.” Julia Frisberg, student, Teaterhögskolan i Malmö.

Erfarenheter i urval:

Våren 2018 föreläste jag för stora grupper med förskolepersonal från Stockholms Stad och genomförde en heldagsworkshop för designbyrån FamuljenPangaea. Ämnet var normkritik.

I maj 2017 höll jag en workshop om jämställdhet inom scenkonsten för en grupp av teaterarbetare från 10 länder på fyra kontinenter, under Scenkonstbiennalen i Norrköping. Arrangör var Scensverige och Svenska Institutet.

Våren 2016 var jag pedagog på skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö. Vi arbetade i två månader med en pjäs av Edward Bond, som ett sätt att ge studenterna erfarenhet av att i en ensemble analysera och anpassa sig till en större berättelse, med både stora scener och stora uttryck.

De senaste året har jag även besökt Sigtuna Folkhögskola, för en inspirationsdag och yrkesorienterande föreläsning, samt teaterskolan 2Lång i Göteborg, för workshop i genusmedveten gestaltning.

Högskolan för Scen och Musik tog sina skådespelarstudenter till en fri teatergrupp i Georgien för ett kulturutbyte, 2015. Jag höll några dagars workshop i gestaltningsarbete med medvetenhet om normer och kön, för en blandad grupp unga skådespelare.

I början av 2012 höll jag i Genusmedveten gestaltningsworkshop i Göteborg, för regissörer och skådespelare, i tre dagar. Den 9 mars höll jag i en dags workshop med åk 1 och 2 på teaterhögskolan i Malmö. Ämnet var ”Sex på scenen, med genusmedvetenhet”.

I december och januari 11/12 undervisade jag i Turkiet. Först i clown, tre dagar på skådespelarprogrammet vid Anadolu University. Sen tre dagar i clown och genus, på den fria teatergruppen Tiyatro Boyalı Kuş, i Istanbul.

I november 2011 undervisade jag StDHs registudenter i skådespelarmetod enligt Stanislavskij, under tre intensiva dagar.

Under hela 2011 ledde jag magisterprogrammet A year of Physical Comedy vid Stockholms Dramatiska Högskola. Vi tog med studenterna till Rwanda, Burma, Moldavien och Palestina, samt hjälpte dem att presentera urpremiärer av föreställningar i genren fysisk komedi.

Läsåret 2009/2010 ledde jag en magisterkurs för artister som vill arbeta i Clowner utan Gränsers anda, på Teaterhögskolan i Stockholm.

I de fyra Teaterhögskolornas projekt ”Att gestalta kön” var jag en av utbildarna och höll workshops för personal och studenter (07-08).

Dramatiska Institutet, Danshögskolan, Teaterhögskolan i Stockholm och Clowner utan Gränser arrangerar sedan 2006 kursen Internationell Utblick, som jag ansvarar för. I den repeteras en clownföreställning som sedan turnerar i flyktingläger, på barnhem, etc. Kursen har gått till Jordanien, Swaziland och Moldavien.

Jag håller workshop i Konsten att vara Normal, för alla som är intresserade av genus, heteronorm och av att testa queera glasögon. Jag har gjort det på Linköpings Universitet, på Teaterhögskolan i Malmö, på Teater Viirus, på Friteatern, för konfirmander, på festivaler och konferenser.

Jag var under ca 5 år återkommande lärare på Konstfacks institutioner för Grafisk Design och Illustration samt Textil. Där försökte jag få studenter att skapa fritt och tillsammans, att göra fel men vara glada ändå, att improvisera och att vara bekväma med att tala inför en grupp.

På Teaterhögskolan i Luleå hade jag en kurs i Drömimprovisation.

På Stockholms Estetiska Gymnasium var jag teaterlärare i ett år.

Jag har föreläst en hel del om HBT-frågor på högstadiet och gymnasiet och för universitetsanställda. Inom ramen för projektet Under Ytan föreläste jag om Sexuell läggning och Arbetsmiljö.

Jag har varit Kommunikationskunsult på företag och lärt folk att leka ihop och se varandra på nya sätt.